Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus

Organisatsioonid vajavad sageli oma tegevust alustades, laiendades vms juhul keskkonnalubasid. Keskkonnaluba on haldusmenetluse seaduse järgi riigi nimel antav haldusakt, millega antakse tegevusest huvitatud isikule näiteks õigus kasutada loodusressurssi, viia keskkonda saasteaineid (sh. jäätmeid) ja teostada muid õigusaktides sätestatud tegevusi. Keskkonnalubade näol ei ole tegemist puhtakujuliste tegevuslubadega (litsentsidega), vaid neil on loodusressursi kasutamise loa tunnused.

Keskkonnaloa alamvaldkonnad:

 • jäätmed
 • vee erikasutus
 • õhusaaste (välisõhu)
 • kompleksluba

Alkranel OÜ spetsialistid on valmis teid abistama erinevate keskkonnalubade taotluste täismahulisel koostamisel ning uuendamisel. Alkranel OÜ on erinevate keskkonnalubade taotluste koostamisega ning selle alase nõustamisega tegelenud 2002. aastast alates.

Samuti aitame Teil vajadusel koostada keskkonnalubadega seotud aruandeid ja keskkonnatasu deklaratsioone.

Väljavõtteid tegevustest (154)

 • Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat!

  Jõulurahu ja meeleolukat uut aastat! Soovib Alkranel OÜ tööpere.

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • Klient: TBD-Biodiscovery OÜ

  Keskkonnaloa taotlus

 • Klient: B&W Metall OÜ

  Keskkonnaloa taotlus

 • Klient: Ferrel AS

  Keskkonnatasu deklareerimise konsultatsioon

 • Klient: Hiiu Mets OÜ

  Hiiu Mets OÜ puidugraanuli tehase õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Pinska OÜ

  OÜ Pinska liimpuidutehase õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Kuressaare Soojus AS

  AS Kuressaare Soojus, Orissaare katlamaja õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Merko Ehitus Eesti AS

  Elamuala sademevee vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: KEMET RV OÜ

  KEMET RV OÜ õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Linsi talu OÜ

  Linsi talu vee erikasutusloa taotlus

 • Klient: Rait AS

  Rait AS välisõhusaaste aastaaruande ja kvartali keskkonnatasude deklaratsioonide koostamine

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko LPD OÜ tootmiskompleksi õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Värska Sanatoorium AS

  Jäätmeloa taotlus – ravimuda

 • Klient: Toftan AS

  AS Toftan õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: EHA Metalli- ja Puidutooted TÜ

  TÜ EHA Metalli- ja Puidutooted õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: GreenGas OÜ

  Kunda biometaanijaama õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Ferrel AS

  Ferrel AS vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Anne Soojus AS

  AS Anne Soojus Puiestee tn 2e asuva katlamaja õhusaasteloa (välisõhu saasteloa) muutmise taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Combimill Sakala OÜ

  Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa (õhusaasteloa) muutmise taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Amestop OÜ

  Torma prügila õhusaasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Estover Piimatööstus OÜ

  Vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: PT Auto OÜ

  OÜ PT Auto õhusaasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kuressaare Veevärk AS

  AS Kuressaare Veevärk Kullimäe reoveepuhasti õhusaasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Alopi oja paisutamise vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Generaator AS

  Saesaare pais – konsultatsioon

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  Otepää Veevärk AS vee erikasutusloa taotluse ja jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Hellenurme Veski OÜ

  Hellenurme pais – konsultatsioon

 • Klient: Uus Energia OÜ

  Soodla pais – konsultatsioon

 • OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

  6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

 • Klient: Rauaspets OÜ

  Rauaspets OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Kat Metal Estonia OÜ

  Kat Metal Estonia OÜ jäätmeloa taotluse koostamine

  Koostati Kat Metal Estonia OÜ jäätmeloa taotlus ja konsulteeriti loa taotlejat taotluse menetluse ajal ning aidati vastata Keskkonnaameti täiendavatele küsimustele.

 • Klient: Meetriga OÜ

  Meetriga OÜ välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Finmec AS

  Finmec AS välisõhu saasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Ala-Rõuge Külalistemaja OÜ

  Ala-Rõuge veski pais – konsultatsioon

 • Klient: Saku Maja AS

  Kurtna katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

  Koostatakse katlamaja välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt.

 • Klient: UPM-Kymmene Otepää AS

  Keskkonnakompleksloa koostamise konsulteerimine

 • Klient: Põlva Tehnika Metallitööd OÜ

  Põlva Tehnika Metallitööd OÜ välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Combimill Sakala OÜ

  Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kane Metall AS

  Kane Metall AS välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Lapi MT AS

  Lapi MT AS tootmiskompleksi välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Baltic Interior OÜ

  Baltic Interior OÜ välisõhusaaste aastaaruande koostamine

 • Klient: Finmec AS

  Finmec AS välisõhusaaste aastaaruande koostamine süsteemis OSIS

 • Klient: Kohila Vineer OÜ

  OÜ Kohila Vineer katlamajade välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Trives OÜ

  OÜ Trives vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Ovolex OÜ

  OÜ Ovolex linnukasvatuse ja katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: PT Auto OÜ

  PT Auto OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kuressaare Soojus AS

  Kuressaares Soojus AS Kalevi 1a, Kuressaare välisõhu saasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine (vastavalt tahkete osakeste mõõtmistele)

 • Klient: Priaal OÜ

  Priaal OÜ välisõhusaaste aastaaruande koostamine

 • Klient: Trives OÜ

  Trives OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Problem Solver Agency OÜ

  Jäätmeloa taotluse vormistamine – Problem Solver Agency OÜ

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Ragn-Sells AS-ile kuuluvatele Suur-Sõjamäe 31a ja Suur-Sõjamäe 33 käitluskohtadele keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Kõpsta Seafarm OÜ

  OÜ Kõpsta Seafarm keskkonnakompleksloa välisõhu saaste osade ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

  Kompleksloa välisõhu saaste osade uuendamine vastavalt keskkonnaministri 25. märtsi 2014. a määrusega nr 8 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid“ kehtestatud metoodikale.

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Uikala prügila AS keskkonnakompleksloa uuendamise taotluse koostamine

 • Klient: Re Metal OÜ

  Re Metal OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeloa muutmise taotluse koostamine

 • Klient: Tulevik OÜ

  Tulevik OÜ vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Baltic Interior OÜ

  Baltic Interior OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Baltic Deal OÜ

  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Doranova Baltic OÜ

  Aardlapalu prügila välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Mativesi OÜ

  Vee erikasutusloa taotluse koostamine – Aardlapalu prügila

 • Klient: Polarson OÜ

  Polarson OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: A.K. Autoteenindus OÜ

  A.K. Autoteenindus OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Moodul Projekt OÜ

  Sanitex Estonia OÜ laokompleksi välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Imprest AS

  Imprest AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Puit-Profiil AS

  Puit-Profiil AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Rait AS

  Rait AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Jäätmetöötlus OÜ

  Jäätmetöötlus OÜ jäätmeloa taotluse ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Priaal OÜ

  Priaal OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vesset OÜ

  Vesset OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamne

 • Klient: Kõpsta Seafarm OÜ

  Kõpsta Seafarm OÜ farmikompleksi keskkonnakompleksloa taotluse välisõhu saastet puudutava osa koostamine

 • Klient: E-Piim Tootmine AS

  E-Piim Tootmine AS keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Metro Auto OÜ

  Metro Auto OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Seicom Uksetehas OÜ

  Seicom Uksetehas OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Leedikõrve Taimekasvatusühistu

  Leedikõrve Taimekasvatusühistu viljakuivati välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Etem Pärnu OÜ

  Etem Pärnu OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Enics Eesti AS

  Enics Eesti AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vir-Var Kauba OÜ

  Vir-Var Kauba OÜ höövlitööstuse, katlamaja ning värvimiskambri välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Level AS

  AS Level asfaltbetooni ja betooni tootmise tehase välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Metron Invest OÜ

  Metron Invest OÜ (Nova tööstuspark) katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Eesti Roos OÜ

  Eesti Roos OÜ katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Paistevälja OÜ

  OÜ Paistevälja Jalgsema külas, Järva-Jaani vallas paikneva veisefarmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Kuressaare Soojus AS

  AS Kuressaare Soojus Kalevi 1A, Kuressaare koostootmisjaama ja olemasoleva katlamaja ning Luha 2A, Kuressaare katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Otepää Veevärk AS

  AS Otepää Veevärk vee-erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Peipsi Ühendus MTÜ

  Peipsi järve äärsete sadamate ja randade (kokku 11) rekonstrueerimiseks vajaliku eksperthinnangu (KMH eelhinnangu) ning vee-erikasutusloa taotluste koostamine

 • Klient: Halver Mööbel OÜ

  Halver Mööbel OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Reta Puit OÜ

  OÜ Reta Puit (Kuressaare) välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: PM Kaubandusgrupp OÜ

  Koonga vallas Tamme dolokivi kaeveloa taotluse ja KMH eelnõu teemaline konsultatsioon

 • Klient: Plastics Trade OÜ

  Jäätmeloa taotluse koostamine – Plastics Trade OÜ

  Projekt nö külmutatud (staadium: loa taotlus oli menetluses), kuivõrd Plastics Trade OÜ esindajatega puudub kontakt!

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ uuendatud farmikompleksi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Juurviljaait OÜ

  Jäätmeloa taotluse alane konsultatsioon

 • Klient: Ferrel AS

  Ferrel AS vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Moreen AS

  Sopimetsa II lubjakivikarjääri (Jõgevamaa, Pajusi vald) vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Vee-erikasutusloa nr L.VV.TM-56635 (Tartumaa, Rannu vald, Rannu alevik ja Kureküla küla) uuendatud taotluse koostamine

 • Klient: H-Property OÜ

  Tartumaale, Tartu valda, Vahi külla planeeritava forelli intensiivkasvatuse tarbeks vee-erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Suuremäe Karjäär OÜ

  Paluküla II – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

 • Klient: Lapavira OÜ

  Järvamaale Koigi valda Rutikvere külla planeeritava forelli intensiivkasvatuse vee-erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Finmec AS

  Finmec AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vooremaa Teed AS

  Vooremaa Teed AS katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Metsatervenduse OÜ

  Kiruvere liivamaardla – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

 • Klient: Ekvi Soojus OÜ

  Ekvi Soojus OÜ jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Kallaste, Roiu ja Elva reoveepuhasti kompostimisväljakute jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Ühinenud Depood AS

  Ühinenud Depood AS Tartu depoo katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: KR Priit AS

  KR Priit AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kuressaare Veevärk AS

  Kuressaare linna reoveepuhasti ja biogaasijaama keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Karpo OÜ

  Karpo OÜ farmikompleksi hetke ja perspektiivse olukorra keskkonnakompleksloa taotluse välisõhu saastet puudutava osa koostamine

 • Klient: Viraito OÜ

  Viraito OÜ Kuningamäe farmi keskkonnakompleksloa välisõhu saastet puudutava osa uuendamine

 • Klient: EAS

  Õhusaaste hajuvusarvutuste tarkvara AEROPOL väljaarendamine

  EAS toetas Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel Innovatsiooniosakute toetusmeetmest Õhusaaste hajuvusarvutuse tarkvara AEROPOL arendamist. Projektis oli toetuse saajaks OÜ Alkranel ning kaastaotlejatena osalesid projektis AS Kobras, AS Maves, OÜ GeoBaltica ning OÜ Keskkonnakorraldus.

  Tartu Ülikooli Füüsika Instituut arendas õhusaaste modelleerimise vanemteaduri Marko Kaasik eestvedamisel edasi õhusaaste hajuvusarvutuste tarkvara AEROPOL. Varem Tartu Ülikoolis kasutusel olnud mudel arendati edasi tänapäeva nõuetele vastavaks ja loodi tänu kasutajaliidese väljaarendamisele võimalus keskkonnakonnakonsultatsiooni ettevõtetel iseseisvalt anda täpsemaid hinnanguid välisõhu saastele. AEROPOL näol on tegemist programmiga, mis võimaldab hinnata õhusaaste liikumist sõltuvalt ilmastikuoludest. Selleks tuleb kasutajal programmi sisestada andmed ilmastiku ja saasteallika ning heitkoguste kohta.

  Mudel võimaldab anda täpsemaid hinnanguid, milline mõju ühe või teise tegevuse arendamisel välisõhule kaasneb. See omakorda võimaldab parandada teenuse osutamise kvaliteeti ja kiirust klientide keskkonnaloa taotluste ettevalmistamisel ning keskkonnamõju hindamiste läbiviimisel. Teenuse tellijatele (erinevad tootmisettevõtted, aga samuti linnaliikluse planeerimine jmt) osatakse anda täpsemat nõu oma tegevuse kavandamiseks selliselt, et välisõhu kvaliteeti ei mõjutataks ülenormatiivselt. See omakorda aitab üldisemas plaanis parandada välisõhu kvaliteeti ja aitab hoida kokku kulusid võimalike keskkonnamaksude ja – trahvide osas.

 • Klient: Trans Chemicals OÜ

  Jäätmeloa taotluse koostamine – Trans Chemicals OÜ

  Teostada kilematerjalide tootmise tarbeks jäätmeloa taotlus.

 • Klient: BLRT Grupp AS

  AS-le BLRT Grupp väljastatud keskkonnakompleksloa välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste inventuuri koostamine

 • Klient: Hoolekandeteenused AS

  AS Hoolekandeteenused Karula hooldekodu välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vigala Piimatööstuse OÜ

  Vigala Piimatööstuse OÜ lubatud heitkoguste projekti ja välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Tolliteenused OÜ

  Tolliteenused OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (vanaõlide põletamiseks) ja jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Metsatervenduse OÜ

  Soomukse II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

  Kadrina Vallavalitsuse korralduse nr 196 (12.05.2010) ja Keskkonnaameti Viru regiooni kirja nr V 10-5/22428-2 (19.05.2010) alusel teostati Soomukse II kruusakarjääri kaeveloa taotlusele täiendav ekspertarvamus, mis muuhulgas käsitles järgnevaid aspekte:

  1. Keskkonnaseisundi hinnang, keskendudes geoloogilisele ja hüdrogeoloogilisele olukorrale, Soomukse II kruusakarjääri piirkonnas.
  2. Kaevetööde meetodid ja tootmisprotsess.
  3. Eeldatava keskkonnamõju ulatus, olulisus ja riskitegurid rohelise võrgustiku, maastiku ning põhja- ja pinnavee seisukohast.
  4. Eeldatava negatiivse mõju leevendamise võimalused ja meetmed.
  5. Koond- ehk lõppjäreldused (sh soovitused).

 • Klient: Suuremäe Karjäär OÜ

  Ekspertarvamus – Kõnnu II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele

 • Klient: Saint-Gobain Glass Estonia AS

  Saint-Gobain Glass Estonia AS vee erikasutusloa taotluse koostamine

  Vee erikasutusloa taotluse koostamine.

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ farmikompleksi keskkonnakompleksloa taotluse välisõhu saastet puudutava osa uuendamine/koostamine

 • Klient: Krüüdneri Karjäär OÜ

  Neeruti II kruusakarjääri keskkonnaalane eksperthinnang

  Eksperthinnangu vajaduse Neeruti kruusamaardlas kruusa kaevandamise keskkonnamõjude kohta tingis Palupera Vallavolikogu kiri nr 9-4.1.1/707 (26.10.2009; lisa 1), milles esitati Keskkonnaameti Põlva–Valga–Võru regioonile Palupera Vallavolikogu seisukoht Neeruti Karjäär OÜ-le Neeruti II kruusakarjääri avamiseks maavara kaevandamise loa väljaandmise kohta.

 • Klient: Est-Paas OÜ

  Maavara kaevandusloaga seonduvate transpordiküsimuste analüüsimine

  Objekt: Vasalemma II lubjakivikarjäär

 • Klient: Anne Soojus AS

  Anne Soojus AS poolt Tartu linnas hallatavate katlamajade Puiestee 2e, Raudtee 44b, Taara pst 1a, Lai 32, Puiestee 77, Võru 47e, Turu 56 välisõhu saasteloa taotluste ja lubatud heitkoguste projektide koostamine

 • Klient: Henkel Balti OÜ

  Henkel Balti OÜ ehitussegude tehase (Klaasi 9, Tartu) välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Paju Pansionaadid MTÜ

  Paju hooldekodu vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Linnamäe Peekon OÜ

  Teostamisel on OÜ Linnamäe Peekon seafarmi keskkonnakompleksloa taotluse muudatuse koostamine

 • Klient: Ekvi Soojus OÜ

  Ekvi Soojus OÜ Luunja aleviku katlamaja välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Kolmeks AS

  AS Kolmeks Viljandi linnas Pargi 3 ja Planeedi 4 ning Piiri põik 1A gaasikatlamaja välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: MKT Holding OÜ

  MKT Holding OÜ puitkiudplaadi tehase tootmiskompleksi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Saint-Gobain Sekurit Eesti AS

  Saint-Gobain Sekurit Eesti AS välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Hoolekandeteenused AS

  Kodijärve Hooldekodu vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Karpo OÜ

  OÜ Karpo vardja veisefarmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Rait AS

  AS Rait välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Krimelte OÜ

  Krimelte OÜ välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Miiaste POÜ

  Miiaste POÜ vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Rauni Põllumajanduse OÜ

  Rauni Põllumajanduse OÜ lüpsilauda keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Timar Auto OÜ

  OÜ Timar Auto ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse ja jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Kadrina Vallavalitsus

  Kadrina valla Hulja küla Tõnismäe korteriühistu reoveepuhasti BIO-25 rekonstrueerimiskava ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

 • Klient: Põlva Piim Tootmine OÜ

  Põlva Piim Tootmine OÜ pulbritornide õhusaaste hajumisarvutuste teostamine ja hajuvuskaartide koostamine

 • Klient: Timar Auto OÜ

  Timar Auto OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotluse koostamine

 • Klient: Timar Auto OÜ

  Timar Auto OÜ jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Värska Sanatoorium AS

  Värska Sanatoorium AS’i vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Sadala Agro OÜ

  OÜ Sadala Agro lüpsifarmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Oma Ehitaja AS

  Ekspertarvamus – vee erikasutusloa taotlus Sadama tn 30, Haapsalu

 • Klient: Muuga PM OÜ

  Muuga PM OÜ farmi keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Tõrva Linnavalitsus

  Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse koostamine ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse ja hindas lahenduse maksumuse.

 • Klient: Põlva Kommunaal OÜ

  Adiste Prügila keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Thulema AS

  AS Thulema välisõhu saasteloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas koostöös Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO AS Thulema välisõhu saasteloa taotluse.

 • Klient: Uikala Prügila AS

  Uikala prügila keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas AS Uikala Prügila keskkonnakompleksloa taotluse.

 • Klient: Põlva Vesi AS

  AS Põlva Vesi Põlva reoveepuhasti jäätmeloa taotluse koostamine

 • Klient: Linnu Talu OÜ

  OÜ Linnu Talu keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostab OÜ Linnu Talu keskkonnakompleksloa taotluse.

 • Klient: Kivi Grupp OÜ

  OÜ Kivi Grupp vee erikasutusloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas OÜ Kivi Grupp paekivi sõelmete tehase vee erikasutusloa taotluse ning selle raames eksperthinnangu kavandatava tegevuse mõjude hindamiseks.

 • Klient: Hinnu Seafarm OÜ

  OÜ Hinnu Seafarm keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Hinnu Seafarm keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: Anne Soojus AS

  AS Anne Soojus keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas AS Anne Soojus kolme katlamaja (Turu katlamaja, Anne katlamaja ja Ropka katlamaja) keskkonnakompleksloa taotlused.

 • Klient: Põlva Vesi AS

  AS Põlva Reoveepuhasti vee erikasutusloa taotluse koostamine

  AS Põlva Reoveepuhasti vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Võru Juust AS

  AS Võru Juust vee erikasutusloa taotluse koostamine

  AS Võru Juust vee erikasutusloa taotluse koostamine

 • Klient: Põlva Piim AS

  AS Põlva Piim keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

  AS Põlva Piim keskkonnakompleksloa taotluse koostamine

 • Klient: aqua & waste services OÜ

  Elva, Käärdi , Annikoru ja Väike-Konguta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vee erikasutusloa taotlus

  Eesmärk: tegutsemine vee-ettevõttena Elvas, Käärdis, Annikorus ja Väike-Kongutas