Õhukvaliteedi arvutuslik hindamine ja lõhnaainete hajumise modelleerimine

Kasutame õhukvaliteedi ja lõhnaainete hajumisarvutuste teostamiseks (modelleerimiseks) Gaussi saastelehviku kontseptsioonil baseeruva mudeliga AEROPOL, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis.

Mudeliga Aeropol koostame õhukvaliteedi hajumisarvutuste koostamist vastavalt kehtivatele määrustele.  Lõhnaainete hajumise modelleerimisel lähtume samuti kehtivast õiguskorrast.

Tööd (9)

 • Kauneid pühadehetki soovib Alkranel OÜ meeskond

  Lastefond, vt ka siit – https://www.lastefond.ee/?lang=en

 • 2022. a kokkuvõte

  2022. a nõustas Alkranel OÜ meeskond üle 100 erineva projekti.

 • Ootame kollektiivi keskkonnakorralduse spetsialisti

  Alkranel OÜ meeskond on oma 23-aastase tegutsemisajaloo jooksul täitnud edukalt väga eriilmelisi keskkonnaalaseid väljakutseid. Ettevõtte teenuste portfelli kuuluvad keskkonnakonsultatsioonid ja -uuringud; projekteerimine, arengukavade koostamine; keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnalubade taotlemine ning müralevi ja õhusaaste modelleerimine. Lai kogemuste pagas on andnud meeskonnale kindlustunde tulevaste projektide tarbeks.

  Keskkonnakorralduse spetsialisti tööülesanded – Sinu peamiseks tööülesandeks on keskkonnamõju hindamiste ja strateegiliste hindamiste läbiviimine koostöös litsentseeritud juhteksperdiga. Samuti osaled keskkonnaalaste uuringute läbiviimisel, koostad keskkonnamõju hindamise eelhinnanguid ning nõustad ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone oma erialateadmiste raames (nt seoses keskkonnalubadega).

  Ootused kandidaadile:

  • loodusteaduste või keskkonna erialade magistrikraad (võib olla lõpetamisjärgus).
  • hea eneseväljendus- ja ajaplaneerimisoskus.
  • väga hea eesti keel, hea inglise keel, kasuks tuleb vene keele oskus.
  • hea arvutikasutusoskus (MS Office, MapInfo, ArcGis, QGis või analoog).
  • kasuks tuleb varasem keskkonnaalane töökogemus ning keskkonnamõjude hindamise ainekursuse või koolituse läbimine.

   Omalt poolt pakume:

  • põnevaid väljakutseid erinevate keskkonnaalaste teemade analüüsimisel.
  • konkurentsivõimelist töötasu, töötaja tervisekulude kompensatsiooni ning kokkuleppel muid hüvesid ja soodustusi.
  • enesetäiendamise- ja koolitusvõimalusi.

  Töökoha asukoht – eelistatud töötamise asukohaks on Tartu, kuid olemas on ka kaugtöö võimalus.

  Huvi korral palume CV ja sooviavalduse saata e-postiga aadressile info@alkranel.ee hiljemalt 07.04.2023. a.

 • Klient: Teesiht OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: Aigren OÜ

  Keskkonnaloa taotluse sisenduuringud

 • Klient: MetsPuu OÜ

  Maleva IV – müra ja tolmu modelleerimine

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko tootmise ümberkorralduse analüüs, õhk ja müra

 • Klient: Heat Consult OÜ

  Kunda biometaanijaama arvutusliku saastatuse taseme ja lõhna hindamine (modelleerimine)

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Tarmeko OÜ tootmisterritooriumi lõhnaainete hajumise modelleerimine