Rahastustaotluste ja –projektide ettevalmistamine

Alkranel OÜ on rahastustaotluste ja –projektide ettevalmistamisega tegelenud alates 2000. a. Euroopa Liidu projektidega oleme tegelenud alates 2006. aastast (vee- ja jäätmemajandus). Rahastustaotluste ja –projektide ettevalmistamisel teeme koostööd erinevate partnerettevõtetega, mis tagab vajadusel täiendava oskusteabe kasutamise või uuringute (n. ehitusgeoloogia jms) tegemise võimaluse.

Lisaks pakume rahastustaotluste ja –projektide ettevalmistamise tarbeks tehtavaid uuringuid, analüüse, eksperthinnanguid, ekspertiise, rahastustaotluste koostamist, mõju hindamise jms läbiviimist.

Tööd (15)

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Projektitaotluse koostamise nõustamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Pootsi küla ühiskanalisatsiooni (torustik, reoveepuhasti) rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla Tõhela küla ÜVK torustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Nõo valla Vissi küla endise suvilapiirkonna ÜVK süsteemide rajamise tehnoloogilise projekti ning SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Emajõe Veevärk AS

  Haaslava valla Aardla küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti ja SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  SA KIK rahastustaotluse koostamine Sõmeru valla Ubja küla ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapi tööde teostamiseks

 • Klient: Surju Vallavalitsus

  SA KIK rahastustaotluse koostamine Surju valla Jaamaküla küla ühisveevärgi torustike rekonstrueerimiseks

 • Klient: Sõmeru Vallavalitsus

  Sõmeru valla Vaeküla 13 korteriga elamu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga rahastustaotluse koostamine SA KIK veeprogrammi

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt ja projektitaotlus – II voor

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo küla reoveepuhasti (kombineeritud pinnasfilter-tehismärgalapuhasti) rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse koostamine

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku paisu kalapääsude eelprojekt, KMH eelhinnang ja projektitaotlus

  Töid teostati koostöös partnerettevõttega.

 • Klient: Nissi Vallavalitsus

  Nissi valla Riisipere, Turba ja Lehetu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi reknstrueerimise ja laiendamise projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse koostamine III taotlusvooru jaoks

 • Klient: Kiviõli Linnavalitsus

  Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse koostamine II taotlusvooru jaoks

 • Klient: Kadrina Vallavalitsus

  Kadrina valla Hulja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks SA KIK esitatava rahastustaotluse ja tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Vasalemma Vallavalitsus

  Ämari asula reoveepuhasti eelprojekti koostamine ja KIK-i rahastustaotluse koostamine