Riigihanke hankedokumentide koostamine ja ettevalmistamine

Tegeleme eelkõige vee- ja jäätmemajanduse riigihanke hankedokumentide koostamise ja ettevalmistamisega, kuid pakume samuti teisi keskkonnavaldkondi hõlmavate hangete koostamist ja ettevalmistamist. Samuti võime teostada ka hanke juhtimisprotsessi või selle läbiviimise nõustamist.

Lisaks pakume hangete ettevalmistamise tarbeks tehtavaid uuringuid, analüüse, eksperthinnanguid, ekspertiise, rahastustaotluste koostamist, mõju hindamise jms läbiviimist.

Tööd (4)

 • Klient: Nissi Vallavalitsus

  Avatud riigihanke menetluse läbiviimine Nissi valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” hankedokumentide reoveepuhastite osade (tehniliste eritingimuste) koostamine

 • Klient: Viljandi Linnavalitsus

  Viljandi prügila sulgemise projekteerimise-ehitamise avatud menetlusega riigihanke hankedokumentide koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Pakkumise kutse dokumentide reoveepuhastite osa (Ahja, Ruusa, Leevaku ja Linte asulate reoveepuhastid) koostamine Emajõe-Võhandu alamvesikonna Ühtekuuluvusfondi taotluse Põlvamaa projekti realiseerimiseks projekteerimis-ehitustöövõtu meetodil