Teenused

Kvaliteedipoliitika

Alkranel OÜ on konsultatsiooniettevõte, kus rakendatakse kaasaegseid töömeetodeid ja ollakse avatud uudsetele lahendustele. Iga projekti puhul keskendutakse projekti eripäradele ning tööprotsessi käigus teostatakse pidevat analüüsi. Kvaliteedi tagab hea meeskonnatöö ning süsteemne ja metodoloogiline probleemikäsitlus.

Alkranel OÜ eesmärk on oma klientidele välja töötada alati parim lahendus, seda nii keskkonnaalastest kui ka sotsiaal-majanduslikest kriteeriumitest lähtuvalt. Alkranel OÜ kvaliteedi tagamise meetmed on kinnitatud Alkranel OÜ juhatuse poolt ja on toodud järgnevalt:

  • Vastavalt kliendi soovidele ning analüüsitava objekti eripäradele sobivaimate töömeetodite valik ja töökava koostamine;
  • Lepingute täitmine tähtajaliselt ja kokkulepetest kinnipidamine;
  • Koostöö kliendiga, huvi- ja sidusgruppidega ning olulise teabe õigeaegne edastamine;
  • Keskendumine konkreetse projekti eripäradele;
  • Vastavus õigusaktidele (Eesti ja EL);
  • Meeskonnatöö ja vajadusel täiendavate spetsialistide kaasamine;
  • Paindlikkus – vastavalt tööprotsessi kulgemisele kiire reageerimine;
  • Uudsus ja tulevikku suunatud lahendused;
  • Pidev protsessi analüüs ja täiendamine, pidev õppimine (sh. täienduskoolitused);
  • Töökeskkonna kvaliteedi tagamine.