Aidu III mäeeraldiselt põlevkivi kaevandamise keskkonnamõju hindamine

Eesti Energia Kaevandused AS (äriregistri kood 10032389) esitas Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa taotluse põlevkivi kaevandamiseks Ida‑Virumaal Eesti põlevkivimaardlas Aidu kaeveväljal Aidu III mäeeraldisel. Taotleti: mäeeraldise teenindusmaa pindala 204,57 ha; mäeeraldise pindala 236,68 ha; maavara kaevandamise keskmine aastamäär 500 tuh t; loa kehtivusaeg 12 aastat; maavara kasutusala on energeetikatööstuse kütus ja keemiatööstuse tooraine. Põlevkivi varu väljatakse allmaakaevandamise teel.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maidla vald, Mäetaguse vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Eesti Energia kaevandused AS
Tähtaeg:
30.08.2011
Valmimisaeg:
08.05.2011 — 30.08.2011
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee