Äksi aleviku keskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (sh Natura eelhindamine)

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Vallavalitsus
Tähtaeg:
23.08.2016
Valmimisaeg:
15.06.2016 — 23.08.2016
Sisestas: