Alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö

OÜ Alkranel koostab Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tellimusel alternatiivsete sademevee äravoolu- ja kogumissüsteemide uurimustöö.

Töö eesmärgiks on vähendada sademevee kanalisatsiooni juhitava sajuvee hulka, parandada linna esteetilist ilmet ja mitmekesistada linna ökosüsteemi. Töö koosneb Tartu linna territooriumil asuvatel hoonetel murukatuste võimaliku kasutamise ulatuse kaardistamisest ja võimalikest tehnilistest lahendustest, toimivuse ja maksumuse hinnangust. Analüüsitakse ka kõvakattega pindade planeerimisel ja projekteerimisel kasutatavaid alternatiivseid lahendusi, nn lahtisi sademevee kanalisatsioonisüsteeme, nende võimalikke tehnilisi lahendusi, ruumivajadust ja maksumust.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Tähtaeg:
31.10.2005
Valmimisaeg:
12.06.2005 — 31.10.2005
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee