Ammooniumsulfaadi (mineraalväetise) granuleerimistsehhi rajamise keskkonnaalane eksperthinnang

Objekt: Viimsi vallas, Muuga külas, Muuga sadamas asuv kinnistu Koorma tn 13B, millele kavandatakse rajada ammooniumsulfaadi (mineraalväetise) granuleerimistsehhi.

Keskkonnaalase ekspertarvamuse eesmärgiks oli anda ülevaade:
• kas kavandatav tegevus klassifitseerib suurõnnetuse ohuga tegevuste hulka.
• asukoha sobivusest ja tehnorajatiste kasutamisest.
• milliseid keskkonnalubasid tuleb taotleda.
• võimalikest keskkonnamõjufaktoritest ja parima võimaliku tehnika (PVT) kasutamisega seonduvatest asjaoludest.
• kas tuleb läbi viia eelhindamine ja keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline hindamine ning milliseid mõjuvaldkondi sellisel juhul käsitleda tuleb.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maardu linn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Tehnonord OÜ
Tähtaeg:
31.08.2008
Valmimisaeg:
31.07.2008 — 31.08.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee