Antsla valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-8/12/15731-2 (02.07.2012 a).

Valdkond:
Arengukavad ja planeeringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Antsla vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Antsla Vallavalitsus
Tähtaeg:
02.07.2012
Valmimisaeg:
04.02.2010 — 02.07.2012
Sisestas: