Are valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

OÜ Alkranel teatab, et on valminud Are valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Are vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Are Vallavalitsus
Tähtaeg:
30.05.2008
Valmimisaeg:
01.01.2008 — 30.05.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee