AS Kindlus Kiia küla reoveepuhasti reostuskoormuse analüüsi teostamine ja reoveepuhasti analüüsi koostamine

OÜ Alkranel teostab kolme ööpäevased keskmistatud reoveeproovide võtmise, hindab AS-i Kindlus Kiia küla reoveepuhastisse siseneva reovee reostuskoormuse, hindab olemaoleva puhasti mahtude vastavust siseneva reovee vooluhulgale ja reostuskoormusele, annab hinnangu optimaalse hapnikuhulga andmiseks puhastisse ja hindab erinevaid võimalusi reoveepuhastusprotsessi täiustamiseks nii, et reoveepuhastist väljuva heitvee kvaliteet vastaks kehtivatele nõuetele.

Valdkond:
Projekteerimine, Veemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid), Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ning reoveepuhastite projektide eksperthinnangute koostamine, Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Heit- ja reoveeuuringud ning –seire (sh reostuskoormuse analüüside koostamine)
Vald:
Saue vald, Saue linn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Kindlus AS
Tähtaeg:
23.11.2006
Valmimisaeg:
09.10.2006 — 23.11.2006
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee