Audru vallas Soomra külas asuva Kitsemäe maaüksuse (15905:001:0248) osa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Lähtuvalt detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise protsessis (sh. KSH programmile palutud ettepanekutest) selgunust ei soovi arendaja (FIE Aivar Liiv) jätkata detailplaneeringu (algatatud Audru Vallavolikogu 6.03.2008. a. otsusega nr 21) protsessi, mistõttu katkeb ka detailplaneeringule teostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise (algatatud Audru Vallavalitsuse 7.04. 2008. a. korraldusega nr 97) protsess.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Audru vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Aivar Liiv FIE
Tähtaeg:
20.06.2024
Valmimisaeg:
20.06.2024 — 20.06.2024
Sisestas: