Detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald
Maakond:
Tartumaa
Klient:
Luunja Vallavalitsus
Tähtaeg:
30.08.2019
Valmimisaeg:
12.03.2019 — 30.08.2019
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee