Eelhinnang Kõhi katastriüksuse tiigi ehitusprojektile

Eelhinnang antakse Kõhi katastriüksuse tiigi ehitusprojektile. Eelhinnangu koostamise nõue lähtub Raplamaa Keskkonnateenistuse seisukohast (kiri nr. 39-6-1/39045-2, 10.09.2008). Eelhinnangut teostatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud korrale ja Euroopa Komisjoni juhendile “Guidance on EIA, Screening”.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kaiu vald
Maakond:
Rapla maakond
Klient:
Põllumees OÜ
Tähtaeg:
15.10.2008
Valmimisaeg:
23.09.2008 — 15.10.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee