Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine

Meetmekava koostamise eesmärgiks on teha kindlaks meetmed, mida tuleb võtta kasutusele Eesti merealas hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks ning kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tallinn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Tähtaeg:
31.03.2016
Valmimisaeg:
01.06.2015 — 31.03.2016
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee