Eesti Roos OÜ katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Põltsamaa vald
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
Eesti Roos OÜ
Tähtaeg:
02.02.2012
Valmimisaeg:
17.01.2012 — 02.02.2012
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee