Elva, Käärdi , Annikoru ja Väike-Konguta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni vee erikasutusloa taotlus

Eesmärk: tegutsemine vee-ettevõttena Elvas, Käärdis, Annikorus ja Väike-Kongutas

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Konguta vald, Rõngu vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
aqua & waste services OÜ
Tähtaeg:
18.03.2002
Valmimisaeg:
11.02.2002 — 18.03.2002
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee