Elva linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Elva linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Elva Linnavalitsus
Tähtaeg:
14.01.2016
Valmimisaeg:
26.06.2014 — 14.01.2016
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee