Elva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

ÜP vastu võetud 22. august 2022 Elva vallavolikogu otsusega nr 51.

Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Elva vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Elva Vallavalitsus
Tähtaeg:
22.08.2022
Valmimisaeg:
14.02.2020 — 22.08.2022
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee