Estonia Lõuna-Ahtme mäeeraldise keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamise aruanne on heakskiidetud.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Illuka vald, Mäetaguse vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Eesti Energia kaevandused AS
Tähtaeg:
27.02.2011
Valmimisaeg:
21.09.2010 — 27.02.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee