Finmec AS välisõhu saasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Maardu linn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Finmec AS
Tähtaeg:
24.11.2016
Valmimisaeg:
24.08.2016 — 24.11.2016
Sisestas: