Haapsalu Sadama tn 30 (18301:002:0350) katastriüksusele koostatavale detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata moodustuvale krundile ehitusõigus kahe 3-korruselise mitme korteriga elamu rajamiseks. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus hinnatati detailplaneeringu rakendamisega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid. KSH ruumilise ulatuses hõlmati nii planeeritav kui ka seda ümbritsev ala, hinnates sh. erinevate mõjude ruumilist ulatust ning nende olulisust. Piiriülest keskkonnamõju ei esine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Haapsalu linn
Maakond:
Lääne maakond
Klient:
K-Projekt AS
Tähtaeg:
25.03.2007
Valmimisaeg:
30.11.2006 — 25.03.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee