Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide kirjeldamine ja nende tehnilis-majanduslik võrdlus

Valdkond:
Projekteerimine, Veemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid), Reoveepuhastite projekteerimine, Teostatavus- ja tasuvusuuringute (tasuvus- ja finantsanalüüsid) koostamine, Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Haljala vald
Maakond:
Lääne-Viru maakond
Klient:
Infragate Eesti AS
Tähtaeg:
06.04.2008
Valmimisaeg:
17.02.2008 — 06.04.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee