Harjumaa, Anija valla, Pillapalu küla, TTÜ Aegviidu Spordibaasi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

TTÜ Aegviidu Spordibaasi maaüksuse lõunaosale detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus koolitus- ja spordikompleksi rajamiseks ning lahendada selleks vajaliku heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Anija vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Tallinna Tehnikaülikool
Tähtaeg:
29.06.2008
Valmimisaeg:
31.12.2007 — 29.06.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee