Harjumaa, Jõelähtme vald, Neeme küla Männineeme kinnistu (24505:001:0540) detailplaneeringu keskkonnamõju hindamise eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Jõelähtme vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Valerii Mesi
Tähtaeg:
24.02.2009
Valmimisaeg:
22.01.2009 — 24.02.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee