Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu eelhinnang

Valdkond:
Eelhindamine, eelhinnang, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kuusalu vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Maru Ehitus AS
Tähtaeg:
07.04.2011
Valmimisaeg:
17.03.2011 — 07.04.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee