Haudamäe maaüksuse detailplaneeringu vee- ja kanalisatsioonivarustuse küsimuste konsultatsioon

Valdkond:
Veemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid), Arengukavad ja planeeringud, Üld-, detail- ja teemaplaneeringute koostamine ning analüüsimine, Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Räpina vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Semora OÜ
Tähtaeg:
02.06.2011
Valmimisaeg:
02.06.2011 — 02.06.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee