Helmi-Aakre maardla – müra ja tolmu modelleerimine

Valdkond:
Üksikobjektidega seotud müra hindamised ja müralevi modelleerimised, Asukohavaliku analüüs, maakasutuse kitsenduste väljaselgitamine enne planeerimist või tegevuslubade taotlemist, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Puka vald
Maakond:
Valga maakond
Klient:
Eesti Geoloogiakeskus OÜ
Tähtaeg:
20.03.2014
Valmimisaeg:
20.02.2014 — 20.03.2014
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee