Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-5/15/2524-5 (19.10.2015. a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Põlva vald
Maakond:
Põlva maakond
Klient:
Põlva Vallavalitsus
Tähtaeg:
19.10.2015
Valmimisaeg:
13.09.2012 — 19.10.2015
Sisestas: