Järva, Jõgeva ja Tartu maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu „E263 trassi asukoha täpsustamine“ keskkonnamõju strateegiline hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr 6-8/11/30426-8 (23.02.2012 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Jõgeva maakond, Järva maakond, Tartu maakond
Klient:
K&H AS
Tähtaeg:
23.02.2012
Valmimisaeg:
23.11.2009 — 23.02.2012
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee