Joala tn 21, 23a, 23b, 23c ja 23d maa-alade detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Käesolev töö andis eelhinnangu Narva linnas asuvate Joala tn 21, 23a, 23b, 23c ja 23d maa-alade detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Töö on koostatud Narva Gate OÜ ja Alkranel OÜ vahel 15.10.09. a sõlmitud kokkuleppe alusel.

Detailsem teave OÜ-lt Alkranel (Elar Põldvere).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Narva linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Narva Gate OÜ
Tähtaeg:
08.11.2009
Valmimisaeg:
18.10.2009 — 08.11.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee