Jõe-mudaproovi võtmine Pedja jõest Painküla hüdroelektrijaama juurest

Eesmärk: kontrollida jõemuda vastavust Keskkonnaministeeriumi 11. novembri 1999. a määruse nr 93 “Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise eeskiri” (RTL 1999, 156, 2189) kehtestatud nõuetele ja seejärel kasutada väljakaevatavat jõemuda haljastuses.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Jõgeva vald
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
ARTICER OÜ
Tähtaeg:
31.07.2002
Valmimisaeg:
24.06.2002 — 31.07.2002
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee