Kaitseliidu Jõgeva Maleva olemasoleva 200 m täisohualaga lahtise Utsali lasketiiru 300 m täisohualaga lahtiseks lasketiiruks arendamise keskkonnamõju hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr JT 6-7/15/24339-14 (14.07.2015 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Puurmani vald
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
Kaitseliit
Tähtaeg:
14.07.2015
Valmimisaeg:
06.12.2012 — 14.07.2015
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee