Kaitseväe Klooga harjutusvälja keskkonnategevuskava (keskkonnakorralduskava) koostamine

Keskkonnategevuskava raames koostati Klooga harjutusväljale keskkonnariskide ja negatiivse keskkonnamõju leevendamise meetmeid sisaldav keskkonnategevuskava ja omaseire programm.

Tegevuskava koostamisel lähtuti keskkonnaülevaatusest ja –aspektide tabelist, analüüsitud seireandmete ja uuringute tulemustest ning Kaitseväe harjutusväljade eluslooduse seireprogrammist.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Keila vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Kaitseministeerium
Tähtaeg:
18.11.2016
Valmimisaeg:
13.05.2016 — 18.11.2016
Sisestas: