Kasepää valla reoveepuhastuse tehnoloogilise lahenduse tehnilis-majanduslik analüüs

Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.

Valdkond:
Projekteerimine, Veemajandusalane nõustamine (planeerimine, uuringud, koolitused, konsultatsioonid ja analüüsid), Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ning reoveepuhastite projektide eksperthinnangute koostamine, Teostatavus- ja tasuvusuuringute (tasuvus- ja finantsanalüüsid) koostamine, Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Kasepää vald
Maakond:
Jõgeva maakond
Klient:
Kasepää Vallavalitsus
Tähtaeg:
29.08.2002
Valmimisaeg:
01.08.2002 — 29.08.2002
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee