Kasepõllu maaüksuste (katastri numbrid 43201:002:0037 ja 43201:002:0038) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

OÜ Alkranel teatab, et on valminud Luunja vallas Sirgu külas paiknevate Kasepõllu maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Luunja Vallavalitsus
Tähtaeg:
31.03.2010
Valmimisaeg:
06.08.2009 — 31.03.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee