Keeni prügila keskkonnaalane eksperthinnang

keskkonnaalane eksperthinnang koostati Valgamaal, Sangaste vallas asuva Keeni prügila keskkonnamõjude määratlemiseks.

Keskkonnaalase eksperthinnangu ruumiline ulatus hõlmas Keeni prügila ala keskkonnamõjusid ja prügilast lähtuvaid mõjusid prügilat ümbritsevale alale.

Mõjude hindamisel pöörati põhitähelepanu järgmistele aspektidele:
• Ladestatud jäätmed (Jäätmete lagunemisaste ja ohtlikkus);
• Põhjavee ja pinnavee saastumise oht;
• Prügila nõrgvee puhastamise vajalikkus;
• Prügilademe katmine;
• Prügilagaasi teke, kogumise ja eemaldamise vajalikkus;

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Sangaste vald
Maakond:
Valga maakond
Klient:
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ
Tähtaeg:
18.10.2005
Valmimisaeg:
11.09.2005 — 18.10.2005
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee