Projekti „Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused“ keskkonnamõju hindamine (KMH)

Kavandatava tegevuse eesmärk on leida Keila vallas Laulasmaa, Kloogaranna, Tuulna külades tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt parim lahendus projektiala ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni lahendamiseks, sealhulgas reoveepuhastuse nõuetekohaseks lahendamiseks. Kaalumisel on olemasoleva Türisalu reoveepuhasti (edaspidi RVP) laiendamine, Klooga RVP laiendamine või uue RVP rajamine Kloogaranna külla. Olemasoleva Türisalu RVP asukoht on kinnistu katastrinumbriga 29501:007:1714 (Reovee puhasti); Türisalu RVP maa-ala ümbritseb kinnistu katastrinumbriga 29501:007:0198 (Keila metskond 31). Olemasoleva Klooga RVP asukoht on kinnistu katastrinumbriga 29501:009:0407 (Järve tee 7, Klooga alevik). Kloogaranna külas kaaluti uue reoveepuhasti üheks võimalikuks asukohaks esialgu Liiva tee 12 kinnistut (29501:007:1512), mis on erakinnistu. Täiendavalt on võimalikeks uue puhasti asukohtadeks ka kinnistu Keila metskond 37 (29501:007:0204) Kloogaranna külas või reformimata riigimaa Liiva tee 12 kinnistust lõunas Kloogaranna külas, mis piirneb põhjast kinnistutega Liiva tee 17 (29501:007:0667), Liiva tee 15 (29501:007:3910), Liiva tee 13 (29501:007:2040).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Keila vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Lahevesi AS
Failid:
Keila_valla_Laulasmaa_Kloogaranna_Tuulna_veemajproj_KMH_programm_18-08-2016_LISADEGA
Tähtaeg:
21.06.2017
Valmimisaeg:
25.05.2016 — 21.06.2017
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee