Keskkonnahoidlike riigihangete analüüs

Keskkonnahoidlike riigihangete (KHRH) analüüsi üheks eesmärgiks on analüüsida kuue KHRH rakendamises eesrindlikuma liikmesriigi nii riigihangete süsteemi kui ka KHRH korraldust ja tuua välja parimate praktikate näiteid.

KHRH analüüsi teiseks eesmärgiks on teha Euroopa Liidu KH kriteeriumite kohandamise ettepanek Eestile. Eesmärgi saavutamiseks on tehtud ülevaade turu hetke olukorrast, kus on üldistades analüüsitud Eesti pakkujate olemasolu KH kriteeriumite rakendamisel ja analüüsitud avaliku sektori valmisolekut. Analüüsi tarbeks on läbi viidud 20 intervjuud pakkujatega ja 24 intervjuud hankijatega. Samuti saadeti välja küsitlusankeedid nii 300 pakkujale kui ka 300 hankijale. Uuringus on välja toodud ka Keskkonnaministeeriumi poolt valitud eelispropageeritavad toote- ja teenusgruppide soovituslikud, Eesti tingimustele kohandatud keskkonnahoidlikud hankekriteeriumid. Analüüsi viimases osas on tehtud ettepanekud KHRH parema toimise tagamiseks Eestis.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud, Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Tallinn
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
07.12.2015
Valmimisaeg:
16.06.2015 — 07.12.2015
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee