Keskkonnamõju eelhinnang – Karimek OÜ

KMH eelhinnangu koostamine, kavandatavale jäätmete purustamisele aadressil Ropka tee 29, Tartu.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Karimek OÜ
Tähtaeg:
07.12.2010
Valmimisaeg:
09.11.2010 — 07.12.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee