Keskkonnamõju eelhinnang – Tartu Keskkatlamaja AS

Käesoleva töö objektiks oli Tartu maakonnas, Tartu linnas kavandatav tegevus „Sõpruse sillast Ropka katlamajani täiendava kaugkütte ühendustorustiku rekonstrueerimine ja rajamine“.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Keskkatlamaja AS
Tähtaeg:
07.11.2010
Valmimisaeg:
03.11.2010 — 07.11.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee