Keskkonnamõju hinnang-ekspertarvamus: Ülenurme vallas Külitse külas Puru (94901:005:0413) kinnistu kasutatavus elamualana

Käesolev töö annab keskkonnamõju hinnang-ekspertarvamuse Ülenurme vallas Külitse külas asuva Puru (94901:005:0413) maaüksuse elamualana kasutatavuse kohta.Käesolev hinnang-ekspertarvamus on täienduseks Ülenurme valla üldplaneeringu KSH-le. Hinnang antakse olemasolevate uuringute- ja analüüside ning strateegiliste dokumentide baasil. Hinnang sisaldab muuhulgas liiklusmüra– ja ehitusgeoloogilisel uuringutel tuginevaid järeldusi (alusandmetena kasutatakse OÜ Hendrikson & Ko 2008. a. ning OÜ Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo 2009. a. analüüse ja uuringuid, vastavalt siis Puru kinnistute detailplaneeringu mürahinnang ja Puru maaüksuse ehitusgeoloogilised eeluuringud). Samuti vaadeldakse põhja- ja pinnaveest ((sh. üleujutusoht)) lähtuvaid tingimusi.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Ülenurme vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Innopolis Insenerid OÜ
Tähtaeg:
01.06.2009
Valmimisaeg:
01.05.2009 — 01.06.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee