Kiirgusohutuse riikliku arengukava aastateks 2018-2027, Radooni riikliku tegevuskava ja Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava“ keskkonnamõju strateegiline hindamine

Kogu Eestit katnud töö.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Maakond:
Harjumaa
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
31.12.2019
Valmimisaeg:
06.04.2017 — 31.12.2019
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee