Kiisa-Jüri katastriüksusel asuva veehoidla rekonstrueerimine KMH

KMH aruanne heaks kiidetud 17.02.2015. a.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Pärsti vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Priit Tammeorg
Tähtaeg:
13.02.2015
Valmimisaeg:
01.12.2013 — 13.02.2015
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee