Kiruvere liivamaardla – kaevandamisloa taotluse eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Kõue vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Metsatervenduse OÜ
Tähtaeg:
06.03.2011
Valmimisaeg:
13.02.2011 — 06.03.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee