Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

KSH aruanne on heakskiidetud.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tarvastu vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
GPP OÜ
Tähtaeg:
29.11.2010
Valmimisaeg:
28.03.2010 — 29.11.2010
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee