Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksustele paadikanali ja suplusala kavandamise KMH

Tarvastu Vallavalitsus (VV) teatab, et valminud on Viljandimaal Tarvastu vallas Kivilõppe külas paiknevate Kiviräbi maaüksusel suplusala ja paadikanali prjekteerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande eelnõu.

KMH algatati Tarvastu Vallavalitsuse 18.12.2012. a otsusega nr 319. KMH eesmärgiks on (kinnistud suurusega ca 9,25 ha) Kivilõppe puhkealal ujumisranna ja paadikanali rajamisest tulenevate keskkonnamõjude kaardistamine ja minimaliseerimine ning 2011. a detailplaneeringu järgsete etappide (suplusala ja paadikanal) täpsustamine, puhkeala loomisel.

Arendajaks on MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus (T. Arak, 52 78 113, kivipuh08@gmail.com), KMH koostajaks OÜ Alkranel (E. Põldvere, 52 89 197, elar@alkranel.ee) ja otsustajaks Tarvastu VV (Posti 52e, 69701; P. Sepping, 4351810). Järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon.

KMH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda Tarvastu Vallavalitsuse ruumis nr 1 (Posti 52e, Mustla, tööaegadel) ajavahemikul 18.08.14 – 04.09.2014. a. KMH aruande eelnõu saab elektrooniliselt alla laadida www.alkranel.ee, ja www.tarvastu.ee. KMH aruande eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult OÜ-le Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu), faksiga 7 366 676 või elar@alkranel.ee kuni 04.09.2014. a. või valda kuni 04.09.2014.

KMH aruande eelnõuhttp://www.alkranel.ee/andmed/kiviloppe/aruanne_e_06_08_2014.zip

KMH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 05.09.2014. a kell 17:00 Soe külamajas (Soe küla Tarvastu vald).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine (KMH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tarvastu vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ
Tähtaeg:
21.08.2013
Valmimisaeg:
23.01.2013 — 21.08.2013
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197