KMH eelhinnangu koostamine – mineraalväetise granuleerimistsehh

Tehnonord OÜ kavandab väetise pressimise ja granuleerimise tsehhi rajamist Jõelähtme valda Uusküla külasse Muuga sadama tööstuspargi territooriumile (Klaukse tee 8, katastritunnus 24504:004:1143).

Väetist kohapeal ei toodeta. Kogu väetise käitlemisprotsess on mehhaaniline, st toimub väetise füüsiline kokkupressimine ning seejärel kokkupressitud plaatide purustamine, mille tulemusel saadakse graanulid. Väetise kasutusalana on planeeritud Eesti ja teiste EL riikide põllumajandus.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Jõelähtme vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Tehnonord OÜ
Tähtaeg:
06.11.2011
Valmimisaeg:
09.10.2011 — 06.11.2011
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee