Kobratu IV liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine

Aruanne heakskiidetud.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ
Tähtaeg:
17.04.2012
Valmimisaeg:
18.10.2011 — 17.04.2012
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee